Overzichten

Totaaloverzicht 2022-2025

Totaaloverzicht 2022-2025

Bedragen * € 1.000,-

2022

2023

2024

2025

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Dienstverlening en organisatie

10.362

-5.401

4.961

12.315

-5.308

7.007

12.311

-5.271

7.040

12.307

-5.292

7.015

Samen leven en ondersteunen

1.851

-58.759

-56.908

1.814

-58.115

-56.301

1.809

-58.050

-56.241

1.805

-57.764

-55.959

Wonen, werken en recreëren

29.006

-32.545

-3.539

15.931

-34.675

-18.744

15.929

-34.497

-18.568

15.927

-34.520

-18.593

Algemene dekkingsmiddelen

80.220

-

80.220

78.892

-

78.892

78.807

-

78.807

79.023

-

79.023

Overhead

956

-13.273

-12.317

956

-13.611

-12.655

956

-13.566

-12.610

956

-13.519

-12.563

Heffing Vpb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedrag onvoorzien

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo van baten en lasten

122.395

-109.978

12.417

109.908

-111.709

-1.801

109.812

-111.384

-1.572

110.018

-111.095

-1.077

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Dienstverlening en organisatie

31

-

31

31

-

31

31

-

31

31

-

31

Samen leven en ondersteunen

752

-32

720

661

-32

629

622

-32

590

559

-32

527

Wonen, werken en recreëren

166

-13.526

-13.360

1.166

-300

866

1.166

-387

779

1.166

-387

779

Saldo reserves

949

-13.558

-12.609

1.858

-332

1.526

1.819

-419

1.400

1.756

-419

1.337

Begrotingsresultaat

123.344

-123.536

-192

111.766

-112.041

-275

111.631

-111.803

-172

111.774

-111.514

260

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2021 08:44:08 met de export van 11/11/2021 15:49:39