Financiële begroting

Gevolgkosten van de bezuinigingen in het dekkingsplan

Los van het feit dat de keuzes in het dekkingsplan erg pijnlijk zijn voor de gemeente verwachten we ook dat we te maken krijgen met gevolgkosten. De bezuinigingen kunnen extra werk met zich meebrengen. Te denken valt aan communicatie, juridische kosten, afwikkeling lopende projecten en tijdelijke inschakeling van expertise die we niet in huis hebben.
De gevolgkosten die we kunnen inschatten hebben we meegenomen in deze begroting. Op dit moment kunnen we echter nog niet alles overzien.

We monitoren deze kosten goed en informeren u hierover in 2022 in de bekende planning & control documenten.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2021 08:44:08 met de export van 11/11/2021 15:49:39