Overzichten

Investeringen 2022

Investeringen 2022

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande investeringen.

Bedragen * € 1.000,-

2022

Dienstverlening en organisatie

Vervanging ICT

-50

Huis van Medemblik ICT

-294

Renovatie gemeentehuis

-1.250

Subtotaal Dienstverlening en organisatie

-1.594

Wonen, werken en recreëren

Vervanging riolering

-1.269

Vervanging materieel openbaar groen

-150

Beheer kunstwerken

-60

Vervanging beschoeiing

-240

Sneekerpad

p.m.

Subtotaal Wonen, werken en recreëren

-1.719

-3.313

In het dekkingsplan doen we een voorstel om kredieten (deels) af te ramen. Het gaat om zwembad de Zeehoek en dorpshuis Abbekerk. Deze voorstellen hebben de volgende effecten op de, reeds verstrekte, kredieten.

2022

Samen leven en ondersteuning

Zwembad de Zeehoek

3.104

Dorpshuis Abbekerk

6.183

Subtotaal Samen leven en ondersteuning

9.287

9.287

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2021 08:44:08 met de export van 11/11/2021 15:49:39