Overzichten

Balans 2022-2025

Balans 2022-2025

Hieronder vindt u de geprognosticeerde balans. Met deze balans berekenen we onder andere het EMU-saldo. Deze berekening vindt u hierna.

Bedragen * € 1.000,-

2022

2023

2024

2025

Vaste activa

Immateriële vaste activa

910

835

788

741

Materiële vaste activa

80.030

88.829

84.900

82.755

Financiële vaste activa

8.889

8.576

8.260

7.943

Totaal vaste activa

89.829

98.240

93.948

91.439

Vlottende activa

Voorraden

5.819

5.819

5.819

5.819

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar

9.354

9.354

9.354

9.354

Overlopende activa

15.307

7.432

10.514

13.650

Totaal vlottende activa

30.480

22.605

25.687

28.823

Vaste passiva

Eigen vermogen

47.234

45.624

44.328

43.422

Voorzieningen

22.724

23.553

24.454

25.860

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >1jaar

34.452

35.769

34.954

35.081

Totaal vaste passiva

104.410

104.946

103.736

104.363

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd <1jaar

8.367

8.367

8.367

8.367

Overlopende passiva

7.532

7.532

7.532

7.532

Totaal vlottende passiva

15.899

15.899

15.899

15.899

Totaal passiva

120.309

120.845

119.635

120.262

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2021 08:44:08 met de export van 11/11/2021 15:49:39